شیر فشار شکن بخار

اين دستگاه با دامنه تنظيم فشار از (16-.02)bar سايز ولو از DN15 تا DN100 وبا فشار نامي PN16 يا PN25 يا PN40 تا دماي 350 درجه سانتي گراد در خطوط بخار قابل استفاده مي باشد.
ولو تقليل فشار،فشار خروجي را به صورت خودكار كنترل مي كند.
تا در فشار تنظيم شده به صورت ثابت باقي بماند.
ولو در حالت نرمال باز بوده و با افزايش فشار خروجي به تدريج بسته مي شود.
موقعيت پلاگ و فضاي آزاد ما بين پلاگ و سيت مقدار جريان بخار خروجي را كنترل مي كند.فشار خروجي كنترل شده از طريق منبع كندانس و خط كنترل به سمت ديافراگم انتقال داده شده ودر موقعيت نيروي معكوس قرار مي گيرد.اين نيرو همانند نيروي وارده از سوي فنر ها براي تنظيم موقعيت پلاگ ولي در جهت عكس مورد استفاده قرار مي گيرد.ميزان نيروي از سوي فنر ها توسط مهره تنظيم قابل تغيير مي باشد.اين دستگاه به يك قطعه آكاردئوني استينلس استيل تجهيز شده سات كه بوسيله آن فشار ورودي بالانس مي شود.فشار ورودي بر روي سطح خارجي قطعه آكاردئوني وارد شده و بدين ترتيب نيرو هاي وارده بر روي سطح پلاگ،توسط اين نيروي معكوس خنثي ميشوند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید