لول گیج مغناطیسی MLG 33 :

لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 33 براساس قوانین فیزیکی نیروی فشـار مایعــات،  خاصیت الکترومغناطیسی و جذب و دفع قطبهای غیرهمنام و همنام در آهنرباها طراحی شـده است. بدنـه لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 33 ،  یک  لـولـه استوانـه ای شکل می باشد که از ناحیه فلـنج هــای مربوطه به صورت عمودی بر روی مخازن نصب می گردد. مـایـع درون مـخـزن از طریـق دو نـازل بـه داخـل لولـه استوانـه ای هدایت شده  و  توپـی  دارای آهنـربای دائمـی داخل لوله اصلی را شناور می سازد. با تغییر سطح مایع، توپی به حـرکت درآمده و  در  اثر  قوانین فوق الذکر موجب چرخش فلپ ها و تغییر رنـگ آنها شده  که در نتیجه سـطح مایع درون مخازن نشان داده می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید