شیر تخلیه
BLOWDOWN VALVES PARALLEL LINKED:

این محصولات از مکانیزم آب بندی PARALLEL SLIDE استفاده میکند.با توجه به اینکه پشت شیرهای تخلیه همواره یک فشار نسبتا بالا وجود دارد،استفاده از این مکانیزم موجب میشود تا اجزای آب بندی تحت فشار دائم قرار نگیرند.

به کمک Rack &pinion،شیر با نیم دور چرخش دسته کاملا باز و بسته میشود ضمنا مانعی روی pinion وجود دارد از جادرآمدن Rackجلوگیری میکند.برداشتن شیر دسته تنها در حال بسته امکان پذیر است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید