شیرهای تغذیه کننده آب دیگ بخار
BOILER FEED CHECK VALVES ACCESSIBLE:

STOP VALVESاین محصول از یک  CHECK VALVES تشکیل شده است.از مزایای مهم این طرح دسترسی آسان به CHECK VALVE

است که با جدا کردن بدنه پایینی امکان پذیر است.طریقه نصب به صورت عمودی است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید