شیر زیر موبری (زیر کنترل کننده سطح آب)

BLOW DOWN VALVES sequencing
وظیفه این محصول پاکسازی وتخلیه کامل محفظه شناور،اتصالات آب و بخار است.
این شیر ترکیبی از یک(شیر ایزوله کننده)ویک شیر ترکیبی است فرآیند تخلیه رادرسه مرحله انجام میدهد.این فرآیند توسط یک فلکه انجام میشود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید